Plány SÚRAO

V současné době SÚRAO stále usiluje o povolení k průzkumům celkem v devíti lokalitách, zvažovaných pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu.

Původní průzkumná území na šesti lokalitách (vč. Magdalény) po žalobách obcí a spolků soud zrušil, SÚRAO však průzkumy nepřerušila, pouze je přejmenovala na „výzkumy“. Nelegálně získaná data SÚRAO v roce 2018 prezentovala jako dostatečný podklad k tomu, aby z dosavadních devíti lokalit vybrala čtyři, vhodnější k dalším průzkumům. Průzkumné práce přesto stále neukončila, na některých pozemcích probíhají i bez souhlasu vlastníků. Dosavadní výsledky průzkumů SÚRAO obcím neposkytla a nezveřejnila ani kriteria, podle kterých chce lokality porovnávat.

Podrobnosti k dosavadnímu způsobu výběru lokalit.

Pokračování průzkumů by zahrnovalo mj. hlubinné vrty. Rozhodnout o tom, ve kterých čtyřech lokalitách by měly probíhat, se původně mělo do konce ledna 2019. Během tohoto měsíce sondovala SÚRAO ochotu obcí ke spolupráci (oslovila dopisem starosty – podrobnosti). Vstřícnost obcí by velmi pravděpodobně hrála důležitou roli při posuzování vhodnosti lokality. Rada SÚRAO však 30. ledna rozhodla, že výběr vhodnějších lokalit bude nejméně o rok odložen, protože dosavadní data z výzkumu/průzkumu jsou nedostatečná – podrobnosti.

Naše průzkumné území – lokalita Magdalena – leží na katastrálním území obcí Jistebnice (19,5 km2), Nadějkov (4,8 km2) a Božetice (1,4 km2).

Červené čáry vyznačují hranice průzkumného území, fialové hranice žulového masivu, kde by mohlo být vlastní podzemní úložiště; průzkumné hlubinné vrty by byly prováděny právě na okrajích žulového masivu.

Podrobnější informace k průzkumům

Podzemní areál úložiště by tedy ležel přibližně na území mezi Zvěstonínem, Svoříží a sv. Magdalénou v hloubce 500 metrů. Zabere místo 440 hektarů, tedy jako 700 fotbalových hřišť. Celkem má být během jeho stavby vyrubáno přes 2 miliony m3 horniny.

Velikostí nadzemního areálu by byla více než 23 hektarů. Jeho součástí má být i jaderné zařízení pro překládání odpadů do nových obalů, zvané „horká komora“,  a může tu být i sklad vyhořelého paliva. Samozřejmostí je těžní jáma a další provozní objekty. Jeho vybudování plánuje SÚRAO mezi Makovem a Padařovem.

Na mapce je vlevo (u Svoříže) zakreslena podzemní část úložiště, vpravo (nad Padařovem) nadzemní areál, kam by se radioaktivní odpad přivážel po železnici.

Vizualizace nadzemního areálu.

Podrobnější informace ke stavbě úložiště

Ve svých plánech SÚRAO původně předpokládala výběr finální lokality do roku 2025, začátek výstavby úložiště v roce 2030 a zahájení jeho provozu od roku 2065; nyní mluví o tom, že výstavba úložiště by začala v roce 2050 a trvala (zřejmě částečně už za provozu) do roku 2130.