Plány SÚRAO

V České republice by mělo v trvalém hlubinném úložišti skončit nejméně 4000 t vysoce radioaktivního odpadu. Pokud budou zprovozněny nové bloky jaderných elektráren, zvýšilo by se toto množství na 9000 t. Po schůzce premiérů České a Slovenské republiky v dubnu 2019 byla zveřejněna úvaha o společném hlubinném úložišti, které by znamenalo další zvýšení objemu ukládaných odpadů.

V současné době Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) uvažuje o devíti místech – lokalitách, kde by mohlo být úložiště vybudováno. Výběr konečné, nejvhodnější lokality měl být ukončen v roce 2025. Výstavba úložiště by pak začala v roce 2050 a trvala (zřejmě částečně za provozu) do roku 2130. Náklady jsou odhadovány na 111 miliard korun.
V roce 2019 SÚRAO oznámila, že kvůli nedostatku dat z výzkumu nelze termín výběru lokality dodržet a že plánuje celý harmonogram přepracovat.

Výběru lokality pro úložiště musí předcházet rozsáhlé průzkumné práce, které ověří, zda v ní bude uložení jaderného odpadu bezpečné a technicky proveditelné.
Povolení k průzkumům vydalo Ministerstvo životního prostředí v roce 2015, ale soud je po žalobách obcí zrušil. Práce, které v lokalitách stále probíhají (bez souhlasu obcí a vlastníků pozemků), SÚRAO tedy označuje za „výzkum“, který lze provádět bez povolení. Na základě výsledků tohoto výzkumu mají být z devíti lokalit vybrány čtyři relativně vhodnější (pravděpodobně v roce 2020), ostatní by zůstaly jako záložní.
Podrobnosti k dosavadnímu způsobu výběru lokalit
Plán průzkumných prací z roku 2015

Naše průzkumné území – lokalita Magdalena – leží na katastrálním území obcí Jistebnice (19,5 km2), Nadějkov (4,8 km2) a Božetice (1,4 km2).Červené čáry vyznačují hranice průzkumného území, fialové hranice žulového masivu, kde by mohlo být vlastní úložiště – jeho podzemní část.

Podzemní areál úložiště by měl být v hloubce 500 metrů, zabere místo 440 hektarů, tedy jako 700 fotbalových hřišť. Celkem má být během jeho stavby vyrubáno přes 2 miliony m3 horniny.

Povrchový areál úložiště je místo, kam budou kontejnery s radioaktivním odpadem přiváženy po železnici. Jeho součástí má být jaderné zařízení pro překládání odpadů do nových obalů, zvané „horká komora“, a může tu být i sklad vyhořelého paliva. Samozřejmostí je těžní jáma a další provozní objekty. Rozloha povrchového areálu by měla být přibližně 23 hektarů.

Návrhy na umístění povrchového areálu úložiště v lokalitě Magdaléna byly zatím tři:
1. původně (okolo roku 2010) byl navrhován na východ od Božejovic
2. v roce 2012 vznikla studie na jeho umístění u Padařova
3. v roce 2019 se na webu SÚRAO objevila další studie, která ho opět situuje přednostně k Božejovicím, ale o něco jižněji (mezi Božejovice a Božejovice-nádraží) a variantu u Padařova ponechává jako záložní.

Na této mapce je schematicky zakreslen vývoj možnosti umístění úložiště – plocha pro podzemní areál včetně manipulačního prostoru (fialově) a tři varianty umístění povrchového areálu – u Božejovic (2008 a  2018) a u Padařova (2012, záložní 2018).

Na další mapce je podrobnější návrh úložiště z roku 2012: podzemní část vlevo (vlastní úložiště u Svoříže a Božejovic, podzemní manipulační prostory u Drahnětic), vpravo dole (u Padařova směrem k Makovu) povrchový areál.

Vizualizace návrhu povrchového areálu u Padařova:Podrobnější informace k variantě stavby povrchového areálu úložiště u Padařova

Aktuální plány –  informace o umístění povrchového areálu u Božejovic a navazujícího podzemního areálu podle studií z roku 2018 – byly v dubnu roku 2019 zveřejněny na webu SÚRAO, stejně jako část výsledků dosavadních výzkumných prací.

Umístění povrchového areálu – červeně, záložní místo pro povrchový areál – modře:

Plán povrchového areálu u Božejovic:

Umístění podzemního areálu (povrchový areál u Božejovic je vyznačen modře vlevo dole) – čtyři varianty: Proti plánům z roku 2012, kdy podzemní část úložiště končila u Svoříže, je na plánech z roku 2018 podstatně rozsáhlejší a zasahuje až k městu Jistebnice a do údolí Smutné – přes Pohoří, Zvěstonín a silnici mezi Jistebnicí a Nadějkovem směrem ke Zbelítovu, Hodkovu a Petříkovicím.

Podrobnější mapy:
Umístění úložiště – různé varianty podzemního areálu a povrchový areál
Umístění povrchového areálu u Božejovic
Vizualizace povrchového areálu

Web SÚRAO – po zadání slova „Magdaléna“ do Fulltextu se vyhledají všechny dokumenty, které se týkají této lokality.

Jistebnicko a úložiště – informační leták