Spolek

Spolek Zachovalý kraj byl založen v lednu r. 2001 jako občanské sdružení na základě petice občanů Nadějkovska proti plánované výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu poblíž nedalekých Chyšek a Vlksic. Členy sdružení se postupně stali i obyvatelé dalších okolních obcí, jichž se výstavba úložiště týká; nyní je jich přes 250. Ne všichni z nich mají čas a energii na aktivní účast na akcích, ale jejich podpora je pro spolek velmi důležitá.
Stanovy spolku
Přehled dosavadní činnosti spolku

Společnou řeč jsme našli s řadou dalších místních spolků (např. Okrašlovací spolek pro Nadějkovsko a okolí, Divadelní spolek Fikar, skauti, Jistebnická vrchovina, Naše Chyšecko…) a osadními výbory z Jistebnicka. Zásadní je pro nás spolupráce s obcemi a spolky z ostatních „úložištních“ lokalit, sdružených v Platformě proti úložišti, a se sdružením Calla.

Statutárním orgánem spolku Zachovalý kraj je pětičlenná rada. Rada je volená na valné hromadě spolku tak, aby v ní byli zástupci z obcí a osad, které jsou bezprostředně ohroženy úložištěm, a každý její člen může vystupovat jménem sdružení samostatně. Vystřídali se v ní např. Zdenka Bendová, Ing. Pavel Šitner, Olga Černá, Kateřina Mikešová (všichni z Nadějkova), MVDr. Stanislav Kameník, (Zhoř), Václava Kolářová (Vlksice), Ing. Jan Küblbeck (Jistebnice – Božejovice), Jana Kortanová (Jistebnice), Mgr. Hana Zemanová (Chyšky) a František Jelínek (Svoříž).

Současné složení rady:

  • Mgr. Marie Šittová, Jistebnice-Makov – předsedkyně spolku
  • Ing. Jiří Popelka, Jistebnice-Božejovice
  • Ing. Zdeněk Černý, Nadějkov-Větrov
  • Ing. Zdeněk Novák, Jistebnice-Padařov
  • Ing. Václav Švec, Jistebnice-Makov

O účetnictví spolku pečuje Kateřina Mikešová, o web a propagaci akcí Olga Černá.