Stalo se

2018

Výhra v soudním sporu o (ne)povolení průzkumů, SÚRAO v Padařově, Den proti úložišti v Makově a Padařově (s piknikem, promítáním a besedou), seminář o ošetřování ovocných stromů, besedy v Čajovně Na stezce, údržba naučné stezky a vysazených stromů, nový web.

Výroční zpráva 2018 ke stažení

2017

Den proti úložišti se sázením sakury a besedou o Černobylu, schůzky Platformy proti úložišti, jednání s politiky, besedy v Čajovně Na stezce.

Výroční zpráva 2017 ke stažení

2016

Den proti úložišti: hvězdicový pochod a promítání v Padařově, rozpad Pracovní skupiny pro dialog a založení Platformy proti úložišti, setkání Platformy v Božejovicích, besedy v Čajovně Na stezce.

Výroční zpráva 2016 ke stažení

2015

Pochod krajem, kde NEbude úložiště z Makova do Makova, „všelokalitový“ Den proti úložišti, žaloba proti průzkumům, vleklá jednání Pracovní skupiny, besedy v čajovně, cedule na Čambule a obnova vybavení rodinné stezky.

Výroční zpráva 2015 ke stažení

2014

Beseda v Padařově, dopisy politikům, odvolání proti průzkumům, Makovská setkání, besedy v čajovně a cesta na Čambulu.

Výroční zpráva 2014 ke stažení

2013

Účast na jednání Pracovní skupiny, Zprávy ze samosprávy, odvolání proti žádosti o průzkumy na našem území, 100. čajovna se zahradní slavností, nový altánek na naučné stezce.

Výroční zpráva 2013 ke stažení

2012

Veřejná beseda, informační zpravodaj, jednání Pracovní skupiny, besedy v Čajovně Na stezce, oprava cedulí naučné stezky.

Výroční zpráva 2012 ke stažení

2011

Veřejná diskuse v Božejovicích, jednání Pracovní skupiny, besedy v Čajovně Na stezce a náves v Hubově v novém.

Výroční zpráva 2011 ke stažení

2010

Jednání Pracovní komise k výběru místa pro úložiště, besedy v Čajovně Na stezce, pravidelná údržba Naučné stezky Nadějkovsko, pomoc při akcích Okrašlovacího spolku Nadějkov – obnova cesty Na Homolích a návsi v Hubově.

Výroční zpráva 2010 ke stažení

2009

Schůzka se SÚRAO, setkání zástupců všech lokalit v Božejovicích, besedy v Čajovně Na stezce, údržba naučné stezky a pomoc při akcích Okrašlovacího spolku pro Nadějkov a okolí

Výroční zpráva 2009 ke stažení

2008

Protestní koncert, připomínkování Politiky územního rozvoje, besedy v Čajovně Na stezce, údržba naučné stezky a změna její trasy, vydání doplněné brožury o stezce, péče o školku stromků pro výsadby.

Výroční zpráva 2008 ke stažení

2007

Seminář o ukládání RAO v Jistebnici, memorandum pro vládu a parlament, protestní koncert v Růžené, besedy v čajovně Na stezce, výsadba alejí a úklid u Smutné, údržba Naučné stezky a péče o školku pro výsadby, jednání o motokrosové trati u Chlístova.

Výroční zpráva 2007 ke stažení

2006

Další petice proti úložišti a dopisy poslancům, účast na exkurzi do Švédska, protestní koncert v Růžené, předvolební Fórum kandidátů, biologický průzkum a vítání ptačího zpěvu, besedy v Čajovně Na stezce, Ekovíkend, výsadba alejí, změna trasy a doplnění Naučné stezky.

Výroční zpráva 2006 ke stažení

2005

Připomínkování novely atomového zákona, protestní koncerty, výstavy, Ekofilmek, biologický průzkum, besedy v Čajovně Na stezce, výsadba stromků, údržba naučné stezky a školky pro výsadby.

Výroční zpráva 2005 ke stažení

2004

Místní referenda, účast na exkurzi do Švýcarska, připomínkování novely atomového zákona, protestní koncert v Růžené, biologický průzkum, akce pro děti, besedy v Čajovně Na stezce, jarní úklid u Smutné, výsadba stromků, údržba naučné stezky a péče o školku pro výsadby.

Výroční zpráva 2004 ke stažení

2003

Jednání se Správou úložišť, účast na zájezdu do Gorlebenu, žádost o vyřazení lokalit, protesty proti zařazení lokalit do územního plánu, akce „Sudy? Ne tudy!“, besedy a letáky, Čajovna Na stezce, dokončení naučné stezky a založení školky pro výsadby.

2002

Jednání se SÚRAO, účast na exkurzi do Dukovan, besedy v Čajovně Na stezce, výstavy, naučná stezka: značení, informační tabule, brožurka.

2001

Založení sdružení, jednání se SÚRAO a o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem, začátky naučné stezky.