Zprávy ze samosprávy

zpravodaj pro obce Božetice, Jistebnice a Nadějkov vydáváme jako reakci na Zprávy ze Správy, které rozesílá do domácností Správa úložišť radioaktivního odpadu.

První číslo vyšlo v březnu 2012 a obsahuje informace o úložišti, názory starostů obcí Božetice, Jistebnice a Nadějkova, rozhovor s právníkem Mgr. Pavlem Douchou a zajímavosti o kostelíku sv. Maří Magdalény, podle něhož Správa úložišť pojmenovala naši lokalitu. Svérázné řešení problému radioaktivního odpadu zde přinášejí Montgomery Burns, majitel atomové elektrárny ve Springfieldu, a zpěvačka Madonna.

Druhé číslo vyšlo v červenci 2012. Přinášíme zde informace o besedě se SÚRAO v Božejovicích, plánek umístění povrchového areálu, který SÚRAO plánuje u Padařova, aniž by o tom kohokoli v naší lokalitě informovala, názor geologa na průzkumné vrty, pověsti z Magdalény a anketu pro členy místních spolků: chtěli byste pro svou činnost peníze za souhlas s průzkumem?

Třetí číslo vyšlo v listopadu 2012. Přináší hlavně obrázky - vizualizaci povrchového areálu úložiště a mapky návrhu jeho umístění. Dále zde najdete informaci o výzkumu veřejného mínění, smlouvě, kterou SÚRAO nabídla obcím a někoilk zajímavostí z jiných lokalit. Vydání tohoto čísla zpravodaje podpořila rychlým grantem Nadace VIA.

Čtvrté číslo vyšlo v květnu 2013. Najdete v něm zprávu o obratu, který jednání o úložišti nabralo - přes sliby SÚRAO z loňského roku se průzkumy mají provádět
i na území obcí, které s nimi nesouhlasí. Obce zaslaly vládě a Parlamentu výzvu, kde tento postup kritizují. Dále si zde můžete přečíst názor geologa na techniku průzkumu, hodnocení  Jistebnicka z pohledu pracovníků výzkumného ústavu krajinářského a stanovisko Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k procesu výběru lokality.

V roce 2014 místo Zpráv ze samosprávy vyšel letáček Jistebnicko a úložiště, pro Makovská setkání dodal Zachovalý kraj také další informační materiály. tištěnou prezentaci o úložišti, plány na umístění a vzhled úložiště a přehled dosavadního vývoje jednání o úložišti.

Všechna čísla Zpráv ze samosprávy i další materiály jsou ke stažení na stránce Dokumenty.

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 budou lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovat proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›