Platforma proti úložišti

Obce a spolky ze všech lokalit, které se proti své vůli dostaly na seznam lokalit, vytipovaných pro tuto kontroverzní stavbu, v roce 2016 společně založily Platformu proti hlubinnému úložišti.

Ve jejím statutu je uvedeno: Platforma je dobrovolným, neziskovým společenstvím obcí a spolků, dotčených projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.Cílem Platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.

Členy Platformy se postupně stalo 31 obcí a měst a 14 spolků ze všech dotčených lokalit. V lokalitě Magdaléna vstoupily do Platformy obce Božetice a Nadějkov, město Jistebnice a spolek Zachovalý kraj.

Podrobné a aktuální informace najdete na webu Platformy.