Úložiště radioaktivního odpadu

Hlubinné úložiště by mělo sloužit k definitivnímu uložení radioaktivních odpadů v hloubce asi 500-1000 m, kde by měly být v kontejnerech „pohřbeny“ na věčné časy. Nebezpečnost těchto odpadů se počítá na statisíce let. Hlubinné úložiště není zatím v provozu nikde na světě; staví se v USA (Yucca Mountains v Nevadě) a ve Finsku, ve Švédsku (Äspö) a Švýcarsku (Grimsel) existují podzemní laboratoře. Hledání místa pro úložiště je velmi obtížné, popisuje ho film Cesta na nejbezpečnější místo Země.

Ukládání všech radioaktivních odpadů i výběr lokality pro hlubinné úložiště má v České republice na starosti státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), zřizovaná ministerstvem průmyslu a obchodu.

SÚRAO se rizika úložiště snaží bagatelizovat. Lidé ve vytipovaných lokalitách se obávají hlavně úniku radioaktivity při přepravě a ukládání odpadů, kontaminace a „stržení“ spodních vod, zvýšení pravděpodobnosti teroristických útoků, masivního zásahu do krajiny, ztráty atraktivity oblasti pro turisty, poklesu cen nemovitostí a z toho plynoucí změny ve struktuře obyvatel.

Na rozdíl od ostatních evropských zemí nemají obce a města u nás možnost účastnit se řízení o povolování jaderných staveb. Návrh zákona o úložišti, který po dvouleté práci připravila Pracovní skupina pro dialog už v roce 2012, zatím stále nebyl schválen vládou a nedostal se tak ani na program jednání Poslanecké sněmovny.