Plány SÚRAO

V České republice by mělo v trvalém hlubinném úložišti skončit nejméně 4000 t vysoce radioaktivního odpadu. Pokud budou zprovozněny nové bloky jaderných elektráren, zvýšilo by se toto množství na 9000 t. Po schůzce premiérů České a Slovenské republiky v dubnu 2019 byla zveřejněna úvaha o společném hlubinném úložišti, které by znamenalo další zvýšení objemu ukládaných odpadů.

V současné době Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) uvažuje o devíti místech – lokalitách, kde by mohlo být úložiště vybudováno. Výběr konečné, nejvhodnější lokality měl být ukončen v roce 2025. Výstavba úložiště by pak začala v roce 2050 a trvala (zřejmě částečně za provozu) do roku 2130. Náklady jsou odhadovány na 111 miliard korun.
V roce 2019 SÚRAO oznámila, že kvůli nedostatku dat z výzkumu nelze termín výběru lokality dodržet a že plánuje celý harmonogram přepracovat.

Výběru lokality pro úložiště musí předcházet rozsáhlé průzkumné práce, které ověří, zda v ní bude uložení jaderného odpadu bezpečné a technicky proveditelné.
Povolení k průzkumům vydalo Ministerstvo životního prostředí v roce 2015, ale soud je po žalobách obcí zrušil. Práce, které v lokalitách stále probíhají (bez souhlasu obcí a vlastníků pozemků), SÚRAO tedy označuje za „výzkum“, který lze provádět bez povolení. Na základě výsledků tohoto výzkumu mají být z devíti lokalit vybrány čtyři relativně vhodnější (pravděpodobně v roce 2020), ostatní by zůstaly jako záložní.

Naše průzkumné území – lokalita Magdalena – leží na katastrálním území obcí Jistebnice (19,5 km2), Nadějkov (4,8 km2) a Božetice (1,4 km2).

Červené čáry vyznačují hranice průzkumného území, fialové hranice žulového masivu, kde by mohlo být vlastní úložiště – jeho podzemní část.

Povrchový areál úložiště je místo, kam budou kontejnery s radioaktivním odpadem přiváženy po železnici. Jeho součástí má být jaderné zařízení pro překládání odpadů do nových obalů, zvané „horká komora“, a může tu být i sklad vyhořelého paliva. Samozřejmostí je těžní jáma a další provozní objekty. Rozloha povrchového areálu by měla být přibližně 23 hektarů.

Podzemní areál úložiště by měl být v hloubce 500 metrů, zabere místo 440 hektarů, tedy jako 700 fotbalových hřišť. Celkem má být během jeho stavby vyrubáno přes 2 miliony m3 horniny.

Plány na umístění úložiště (2010-2019)

Povrchový areál

Návrhy na umístění povrchového areálu úložiště v lokalitě Magdaléna byly zatím tři:
1. původně (okolo roku 2010) byl navrhován na východ od Božejovic
2. v roce 2012 vznikla studie na jeho umístění u Padařova
3. v roce 2019 se na webu SÚRAO objevila další studie, která ho opět situuje přednostně k Božejovicím, ale o něco jižněji (mezi Božejovice a Božejovice-nádraží) a variantu u Padařova ponechává jako záložní.

Na této mapce je schematicky zakreslen vývoj plánů na umístění povrchového areálu úložiště – u Božejovic 1 (2008) a 3 (2018) a u Padařova  2 (2012, záložní 2018).
Vizualizace návrhu povrchového areálu u Padařova (plán z roku 2012):

V dubnu roku 2019 byla na webu SÚRAO zveřejněna část výsledků dosavadních výzkumných prací, vč. informace o umístění povrchového areálu u Božejovic a navazujícího podzemního areálu (studie z roku 2018).

Umístění povrchového areálu – červeně, záložní místo pro povrchový areál – modře:

Plán povrchového areálu u Božejovic:

Podzemní areál

Návrh úložiště z roku 2012 počítal s podzemním areálem mezi Svoříží a Božejovicemi, podzemní manipulační prostory byly plánovány u Drahnětic; povrchový areál je vyznačen modře, mezi Padařovem a Makovem.

Současné plány na umístění podzemního areálu (povrchový areál u Božejovic je vyznačen modře vlevo dole) obsahují čtyři varianty. Proti plánům z roku 2012, kdy podzemní část úložiště končila u Svoříže, je na současných plánech z roku 2018 podstatně rozsáhlejší a zasahuje až k městu Jistebnice a do údolí Smutné – přes Pohoří, Zvěstonín a silnici mezi Jistebnicí a Nadějkovem směrem ke Zbelítovu, Hodkovu a Petříkovicím.:

Odkazy:
Podrobnosti k dosavadnímu způsobu výběru lokalit >>>
Studie umístitelnosti hlubinného úložiště v lokalitě Magdaléna (2018)>>>
Web SÚRAO – po zadání slova „Magdaléna“ do Fulltextu se vyhledají všechny dokumenty, které se týkají této lokality.
Plán průzkumných prací z roku 2015 >>>
Podrobnější informace k variantě stavby povrchového areálu úložiště u Padařova (2012)>>>

Ke stažení:
Jistebnicko a úložiště – informační leták


<<<zpět na úvod   <<<zpět na úložiště RAO