Platforma proti úložišti

Obce a spolky z lokalit, které se proti své vůli dostaly na seznam míst, vytipovaných pro tuto kontroverzní stavbu, v roce 2016 společně založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Ustavující setkání proběhlo v Božejovicích u Jistebnice.

Ve statutu Platformy je uvedeno:

Platforma je dobrovolným, neziskovým společenstvím obcí a spolků, dotčených projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva.
Cílem Platformy je prosadit takový způsob hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.

Členy Platformy se postupně stalo 32 obcí a měst a 15 spolků z osmi dotčených lokalit (není v ní zastoupena lokalita Janoch u JE Temelín). V lokalitě Magdaléna vstoupily do Platformy obce Božetice a Nadějkov, město Jistebnice a spolek Zachovalý kraj.

Mluvčí Platformy se střídaji po půl roce. Zatím v této funkci působili starosta Chanovic Petr Klásek (lokalita Březový potok), místostarosta Jistebnice Jiří Popelka (lokalita Magdaléna), starosta Pluhova Žďáru (lokalita Čihadlo) a předseda spolku Nechceme úložiště (lokalita Kraví Hora).
Platforma vydává tiskové zprávy, jedná s politiky, organizuje Den proti úložišti a pomáhá s místními referendy. Působí při ní vědecký výbor, jehož členy jsou geolog Mgr. Matěj Machek, Ph.D., advokát Mgr. Pavel Doucha a přírodovědec Mgr. Daniel Vondrouš. 

Podrobné a aktuální informace najdete na webu Platformy.


<<<zpět na úvod   <<<zpět na úložiště RAO