Úložiště radioaktivního odpadu

Hlubinné úložiště by mělo sloužit k definitivnímu uložení radioaktivních odpadů v hloubce asi 500-1000 m, kde by měly být v kontejnerech „pohřbeny“ na věčné časy. Nebezpečnost těchto odpadů se počítá na statisíce let.
Hlubinné úložiště není zatím v provozu nikde na světě; staví se v USA (Yucca Mountains v Nevadě) a ve Finsku (Onkalo), ve Švédsku (Äspö) a Švýcarsku (Grimsel) existují podzemní laboratoře.
Na obrázku je schema finského úložiště Onkalo.

Hledání vhodného místa pro úložiště je ve všech státech velmi obtížné. Názorně to ukazuje film Cesta na nejbezpečnější místo Země.

V České republice má ukládání všech radioaktivních odpadů i výběr místa pro hlubinné úložiště na starosti organizace Správa úložišť radioaktivního odpadu – SÚRAO, zřizovaná ministerstvem průmyslu a obchodu. Pro hlubinné úložiště postupně vytipovala devět lokalit, jejichž vhodnost chce ověřit průzkumem.

Odkazy:
Podrobněji o území lokality Magdaléna >>>
Podrobněji o plánech na úložiště v lokalitě Magdaléna >>> 

Lidé ve vytipovaných lokalitách se obávají hlavně úniku radioaktivity při přepravě a ukládání odpadů, kontaminace a „stržení“ spodních vod, zvýšení pravděpodobnosti teroristických útoků, masivního zásahu do krajiny, ztráty atraktivity oblasti pro turisty, poklesu cen nemovitostí a z toho plynoucí změny ve struktuře obyvatel.
SÚRAO se rizika úložiště snaží bagatelizovat a nabízí obcím finanční kompenzace.

Odkazy:
Podrobněji o stanovisku obyvatel lokality Magdalena >>>

Rozhovor se starostou města Jistebnice >>>

Na rozdíl od ostatních evropských zemí nemají obce a města u nás možnost účastnit se řízení o povolování jaderných staveb. Nemohou se rozhodnout, za jakých podmínek s průzkumy nebo stavbu úložiště na svém území budou souhlasit, ani průzkumy a stavbu odmítnout. Návrh zvláštního zákona o úložišti, který postavení obcí posiluje, a který již v roce 2012 předložila Pracovní skupina pro dialog, složená ze zástupců obcí, státu a nezávislých odborníků, nebyl vládou schválen. Ministerstvo průmyslu naopak vypracovalo v roce 2019 svůj návrh, který úložiště prohlašuje za veřejný zájem, což postavení obcí se ještě zhoršuje. Tento návrh zatím také nebyl schválen.


<<<zpět na úvod