Stromky

Díky grantu na Naučnou stezku a obci Nadějkov, která poskytla pozemek u fotbalového hřiště, jsme v roce 2002 mohli založit školku pro výsadbu stromků. Dvouleté sazeničky z lesních školek o výšce do 20 cm jsme dopěstovali do výšky 120 – 160 cm a vysadili. Naprostá většina se jich „chytla“, zhynulo jich nanejvýše 10.

Stromky jsme sázeli za pomoci veřejnosti a zaměstnanců obce. Bylo vysazeno

  • 52 různých stromů na Homolské cestě
  • 15 lip a ořešáků k Hubovu
  • 67 stromů od Kotaškova ke křižovatce na Brtec: jilm horský, javor klen, bříza
  • 15 lip pod Hronovou Vescí u Nadějkovského potoka
  • 48 různých stromů od Malejáku ke Kališti: lípy, javor klen i mléč, jilm horský
  • 20 jilmů na farmě Kaliště
  • 10 jilmů pod Kalištěm k Větrovu

V letech 2001 - 2003 jsme vždy 28. října sázeli lípu Na rozhrání a při té příležitosti si zazpívali vlastenecké písně a opekli buřty. Stromky pocházejí z rozebraného zmlazeného trsu od spadlé lípy u Malejáku.

Se školními dětmi jsme sázeli stromky v roce 2004 podle cesty na Homole, v roce 2005 kolem fotbalového hřiště a v roce 2006 u stezky směrem k Mozolovu (tady jsme se bohužel nepohodli s majitelem pozemku, takže jsme část stromků museli odstranit). Stromků bylo vždy tolik, kolik bylo toho roku dětí ve škole, a každé z nich si svůj stromek označilo jmenovkou.

Celkem tak v okolí Nadějkova přibylo v letech 2003-2008 asi 250 stromků

V roce 2008 byly všechny stromky ze školky vysazeny a dalšího sázení v okolí Nadějkova se s mladistvou energií ujal Okrašlovací spolek, který díky podpoře Nadace Partnerství nakupuje a k výsadbám používá stromky už vzrostlé.

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 budou lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovat proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›