Současnost

Výběr lokality

V současné době je zvažováno celkem devět lokalit (k původním sedmi lokalitám byly v roce 2017 přidány další dvě, poblíž jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech) pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Lokalita, kterou dnes Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) nazývá Magdalena, se rozkládá na katastrálním území obcí Jistebnice (19,5 km2), Nadějkov  (4,8 km2) a Božetice (1,4 km2).

Státní Koncepce nakládání s radioaktivními odpady předpokládala nalezení dvou vhodných lokalit a jejich zanesení do územního plánu v roce 2015. Na konci roku 2017 však lokality nejen nejsou vybrány, ale není ani zřejmé, podle jakých kriterií by vybírány být měly.

Výběru lokality musí předcházet průzkum. SÚRAO opakovaně slibovala, že nezačne bez souhlasu obcí, ale protože se souhlas nepodařilo získat nikde,  během roku 2013 podala žádosti o vymezení průzkumného území na všech lokalitách. Obce a spolky se bránily žalobami, ale žaloby neměly odkladný účinek. V roce 2015 byl zveřejněn projekt průzkumných prací a v roce 2016 průzkum skutečně, byť v omezeném rozsahu, začal.

V červenci 2016 ministr průmyslu Jan Mládek oznámil, že k dalšímu průzkumu doporučí pouze dvě lokality ze sedmi, po několika dnech vzal svoje slova zpátky a ve výběru lokalit nastal naprostý chaos. SÚRAO zveřejnila zprávu o dokončení průzkumů ve stávajících sedmi lokalitách a plánech na pokračování průzkumu ve třech až čtyřech lokalitách, které "budou přístupny dialogu". Navíc začala prověřovat i lokality u jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

V roce 2017 SÚRAO chtěla pokračovat v průzkumech ve všech sedmi původních lokalitách a požádala proto o prodloužení povolení k průzkumům o další dva roky. Ministerstvo však povolení k průzkumům neprodloužilo - důvodem bylo to, že SÚRAO podala žádost pozdě, až poté, co platnost dosavadního povolení k průzkumu (konec roku 2016) vypršela. SÚRAO přesto průzkumy nepřerušila, pouze je prováděla v omezeném rozsahu a omezila je na "výzkum"- tj. na práce bez výraznějších zásahů do pozemků, na které údajně povolení nepotřebuje.

Ministr životního prostředí Richard Brabec v prosinci 2017 navštívil Jistebnici a ubezpečil starosty a občany z lokality Magdaléna, že proti vůli občanů stát jít nechce. Vzápětí jeho ministerstvo rozhodlo o zpětném povolení průzkumů na lokalitách pro rok 2017. Protože se však obce a spolky odvolaly, SÚRAO svou žádost nakonec stáhlo.

Začátkem roku 2018 SÚRAO opět usiluje o povolení k průzkumům ve všech - nyní už devíti - lokalitách. Tvrdí, že ke konci roku 2018 chce jejich počet zúžit na čtyři. Ve svých plánech předpokládá výběr finální lokality do roku 2025, začátek výstavby úložiště v roce 2030 a zahájení jeho provozu od roku 2065.

V březnu 2018 rozhodl soud o žalobě z roku 2015 a dal za pravdu obcím - povolení k průzkumům, které proběhly v roce 2016, vůbec nemělo být vydáno.

 

Jak by úložiště vypadalo

Referenční projekt hlubinného úložiště na stránkách SÚRAO je z roku 1999. Byl zpracován bez vazby na konkrétní lokalitu.

O něco novější je předběžná studie proveditelnosti z roku 2006 - popis toho, jak by podle současných představ mělo úložiště vypadat a jaké by byly jeho dopady na život v okolí. Je (včetně obrazových příloh) ke stažení na stránkách SÚRAO a jedná se o návrh areálu úložiště u Božejovic.

Aktuálnější studie na stránkách SÚRAO nenajdete. Studii povrchového areálu úložiště u Padařova, kterou SÚRAO nezveřejnila, si můžete prohlédnout zde, na stránce Dokumenty, a na stránkách Nechceme úložiště. Vůbec nikde není zveřejněno, jak by měl vypadat a kde by měl být povrchový sklad vyhořelého jaderného paliva, o kterém SÚRAO začala mluvit teprve v roce 2014 (do té doby tvrdila, že nebude u hlubinného úložiště, ale vedle jaderných elektráren).

Stanovisko obcí

Místní referenda, která se v obcích konala v letech 2003 (Božetice a Nadějkov) a 2004 (Jistebnice) a v nichž občané úložiště odmítli (proti úložišti bylo 97,2%, 95,7% a 97,3% hlasujících v jednotlivých obcích), jsou pro zastupitelstva závazná. Znamená to, že zástupci obcí nemohou - pokud se nebude konat nové referendum s jiným výsledkem - souhlasit s žádnými činnostmi, které by ve svém důsledku mohly vést k umístění úložiště na území obce (podrobnosti v dokumentech - Právní analýza platnosti místních referend), tedy ani s průzkumem.

V letech 2010 - 2014 se scházela Pracovní skupinapro dialog o úložišti, ve které byli zástupci obcí, spolků, státu i odborníci z různých oblastí (geolog, sociolog a právník). Ve druhé polovině roku 2016 prakticky rozpadla - většina obcí i spolků z ní pro nespokojenost s postupem zodpovědných státních institucí vystoupila (včetně Jistebnice, Nadějkova, Božetic a Zachovalého kraje). Čtrnáct obcí a jedenáct spolků dotčených přípravou hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších radioaktivních odpadů poté založilo dobrovolné neziskové společenství Platforma proti hlubinnému úložišti. Postupně se přidávaly i další, počátkem roku 2018 je členy Platformy 24 obcí nebo měst a 12 spolků. Za naši lokalitu Magdaléna do Platformy vstoupil spolek Zachovalý kraj, město Jistebnice a obce Božetice a Nadějkov. Aktuální informace najdete na webu Platformy proti hlubinnému úložišti.

Přehledně zpracované informace a aktuality ze všech lokalit, včetně "naší" Magdalény najdete také na stránkách www.nechcemeuloziste.cz

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 budou lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovat proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›