Současnost

Výběr lokality

V současné době je zvažováno sedm lokalit pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Lokalita, kterou dnes Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) nazývá Magdalena, se rozkládá na katastrálním území obcí Jistebnice (19,5 km2), Nadějkov  (4,8 km2) a Božetice (1,4 km2).

Státní Koncepce nakládání s radioaktivními odpady předpokládala nalezení dvou vhodných lokalit a jejich zanesení do územního plánu v roce 2015. Ani v roce 2016 však průzkum, který měl  vhodnosti lokalit rozhodnout, není zdaleka hotov - začal pozdě a neproběhl v plánovaném rozsahu, protože se SÚRAO nepodařilo zorganizovat výběrové řízení na firmu, která by jej provedla. SÚRAO proto požádala o prodloužení povolení k průzkumům o další dva roky. Ve svých plánech předpokládá výběr dvou vhodných lokalit do roku 2018, finální lokality do roku 2025. Začátek výstavby úložiště Koncepce předpokládá v roce 2030 a jeho provoz od roku 2065.

Výběru lokality musí předcházet průzkum. SÚRAO opakovaně slibovala, že nezačne bez souhlasu obcí, ale protože se souhlas nepodařilo získat nikde,  během roku 2013 podala žádosti o vymezení průzkumného území na všech lokalitách. Obce a spolky se bránily žalobami, ale neměly úspěch. V roce 2015 byl zveřejněn projekt průzkumných prací a v roce 2016 průzkum skutečně, byť v omezeném rozsahu, začal.

V červenci 2016 ministr průmyslu Jan Mládek oznámil, že k dalšímu průzkumu doporučí pouze dvě lokality ze sedmi, po několika dnech vzal svoje slova zpátky a ve výběru lokalit nastává naprostý chaos. SÚRAO zveřejňuje zprávu o dokončení průzkumů ve stávajících sedmi lokalitách a plánech na pokračování průzkumu ve třech až čtyřech lokalitách, které "budou přístupny dialogu". Protože však začíná prověřovat i lokality u jaderných elektráren Dukovany a Temelín a mluví o návratu do některých lokalit, které byly ze seznamu vhodných míst vyřazeny v roce 2003, není vůbec jasné, z kterých lokalit a podle čeho budou ony tři až čtyři vhodnější vybírány. SÚRAO se chystala pokračovat v průzkumech ve všech sedmi původních lokalitách a požádala o prodloužení povolení k průzkumům o další dva roky. Ministerstvo však povolení k průzkumům neprodloužilo - důvodem bylo to, že SÚRAO podala žádost pozdě, až poté, co platnost dosavadního povolení k průzkumu vypršela.

Z Pracovní skupiny vystupují obce z lokalit Hrádek, Horka a Březový potok. Ministr Mládek dává obcím tři otázky: zda mají vůli pokračovat v činnosti Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti, zda mají vůli dále spolupracovat na návrhu věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru vhodné lokality a zda mají zájem podílet se na přípravě nařízení vlády o příspěvcích pro dotčené obce. Odpovědět mají starostové obcí do konce září, žádoucí je, aby nešlo pouze o názor starosty, ale aby odpovědi schválilo zastupitelstvo. Jistebnice, Božetice i Nadějkov se rozhodly odpovědět záporně, členství v Pracovní skupině ukončil i spolek Zachovalý kraj.

Čtrnáct obcí a jedenáct spolků dotčených přípravou hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších radioaktivních odpadů založilo dobrovolné neziskové společenství Platforma proti hlubinnému úložišti. Hlavním důvodem založení spolku je nespokojenost s postupem zodpovědných státních institucí. Za naši lokalitu Magdaléna do Platformy vstoupil spolek Zachovalý kraj, město Jistebnice a obce Božetice a Nadějkov. Aktuální informace najdete na webu Platformy proti hlubinnému úložišti.

Jak by úložiště vypadalo

Referenční projekt hlubinného úložiště na stránkách SÚRAO je z roku 1999. Byl zpracován bez vazby na konkrétní lokalitu.

O něco novější je předběžná studie proveditelnosti z roku 2006 - popis toho, jak by podle současných představ mělo úložiště vypadat a jaké by byly jeho dopady na život v okolí. Je (včetně obrazových příloh) ke stažení na stránkách SÚRAO a jedná se o návrh areálu úložiště u Božejovic.

Aktuálnější studie na stránkách SÚRAO nenajdete. Studii povrchového areálu úložiště u Padařova, kterou SÚRAO nezveřejnila, si můžete prohlédnout zde, na stránce Dokumenty. Vůbec nikde není zveřejněno, jak by měl vypadat a kde by měl být povrchový sklad vyhořelého jaderného paliva, o kterém SÚRAO začala mluvit teprve v roce 2014 (do té doby tvrdila, že nebude u hlubinného úložiště, ale vedle jaderných elektráren).

Stanovisko obcí

Místní referenda, která se v obcích konala v letech 2003 (Božetice a Nadějkov) a 2004 (Jistebnice) a v nichž občané úložiště odmítli (proti úložišti bylo 97,2%, 95,7% a 97,3% hlasujících v jednotlivých obcích), jsou pro zastupitelstva závazná. Znamená to, že zástupci obcí nemohou - pokud se nebude konat nové referendum s jiným výsledkem - souhlasit s žádnými činnostmi, které by ve svém důsledku mohly vést k umístění úložiště na území obce (podrobnosti v dokumentech - Právní analýza platnosti místních referend), tedy ani s průzkumem.

Přehledně zpracované informace a aktuality ze všech lokalit, včetně "naší" Magdalény najdete na stránkách www.nechcemeuloziste.cz

Obce a spolky, které s dosavadním postupem státu nesouhlasí a chtějí jej změnit, založily Platformu proti hlubinnému úložišti.

Příští čajovna

Jindra Částka: Jihozápadní Turecko, sobota 2. prosince od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Den proti úložišti

V sobotu 22. dubna se ve všech lokalitách už potřetí konaly protestní akce. U nás se v Makově sázela sakura, pokračovalo se poutí do Padařova a besedou o Černobylu. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›