Pracovní skupina

2014

Pracovní skupina se sešla dvakrát. Kromě toho jednala s ministrem průmyslu Janem Mládkem a účastnila se i seminář v Senátu: Hlubinné úložiště a role veřejnosti.

2013

První schůzka Pracovní skupiny se konala 12.3.2013 v Praze. Schůzce předcházelo předání výzvy "K hlubinnému úložišti férově" zástupci ministerstva průmyslu. Pracovní skupina se zabývala především tím, že MPO porušilo slib obcím, týkající se souhlasu obcí jako nutné podmínky k zahájení průzkumných prací v lokalitách. Druhá a poslední schůzka proběhla 14. května 2013. Účastníci se shodli na tom, že při setrvalém nezájmu ministerstev průmyslu a životního prostředí o změnu zákonů nemá činnost Pracovní skupiny žádný smysl.

2012

První schůzka pracovní skupiny se konala v březnu, druhá v červnu, třetí v září a poseldní v prosinci. Hlavním výsledkem bylo schválení návrhu zákona, zajišťujícího zlepšení postavení obcí při jednání o úložišti, na prosincovém jednání. Tento návrh by měla dále projednávat vláda a Parlament.

2011

Pracovní skupina se sešla celkem čtyřikrát. Ačkoliv navrhla několik způsobů, jak změnit zákony ve prospěch větších pravomocí obcí při povolování úložiště, k žádnému pokroku v tomto směru nedošlo.

2010

Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti byla ustanovena v listopadu roku 2010. Zástupcem sdružení v Pracovní skupině je Jiří Popelka. Za obce z naší lokality se jednání účastní vždy dva ze tří starostů z dotčených obcí - za Božetice Jaroslav Kofroň, za Jistebnici Vladimír Mašek, za Nadějkov Zdeněk Černý.
1

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 budou lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovat proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›