O nás

Spolek Zachovalý kraj založili v lednu roku 2001 lidé, kteří se chtěli bránit proti proti plánované výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v kraji mezi jihočeskými obcemi Chyšky a Jistebnice. Cílem spolku je zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot zdejší krajiny, ochrana přírody a kulturních památek.

Účastníme se jednání a seminářů, které se zabývají  problematikou úložiště, pomáhali jsme při přípravě místních referend o úložišti, vydáváme informační letáky, pořádáme setkání, debaty a protestní akce. Od roku 2010 se zástupci Zachovalého kraje a obcí lokality Magdaléna účastnili jednání Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti. Pro dlouhodobou nespokojenost s jednáním Pracovní skupiny s ní v roce 2014 přestávají spolupracovat a vstupují do nově založené Platformy proti hlubinnému úložišti, která sdružuje obce a spolky ze všech lokalit.

V Nadějkově se lidé ze Zachovalého kraje ve spolupráci s místním spolkem Fikar postarali o vyznačení naučné stezky a připravili průvodce po její trase. Pravidelně pořádají Čajovnu Na stezce – posezení u čaje spojené s cestopisnou (či jinou) přednáškou zajímavého hosta.