Nadějkovsko

Kříž na náměstí v Nadějkově

Kamenný kříž s litonovou sochou Krista stojí na místě dřívějšího dřevěného kříže proti průčelí kostela Nejsvětější Trojice. Věnoval jej pan Jan Dvořák z Číčovic roku 1852, posvětil jej P. Antonín Čechoslav Fikar. V roce 1901 byl kříž na náklady obce obnoven a získal nový podstavec

Kaplička u rybníka Kužel

Na místě srážky se Švédy byla postavena z vděčnosti panem Adamem Bedřichem Doudlebským a jeho chotí Annou. Kaplička Rodičky Boží Svatohorské je opatřena soškou mariánskou, jež je věrnou napodobeninou Svatohorské Panny Marie.

Kříž na Homolích

Křížek označuje místo, kde se v době hladomoru oběsil čeledín, který z hladu ukradl svému „dobrodinci“ bochníček chleba. Další pověst vypráví o bratrovraždě, která se na tomto místě stala kvůli homoli cukru.

Kříž pod rybníkem Mlýnským

Pod Mlýnským rybníkem, nedaleko Bursíkova domu stojí u cesty litinový křížek s letopočtem 1890. V září tohoto roku byly v Čechách též velké záplavy, které poničily i Karlův most – utržené vory a klády vytvořily hradbu, které nakonec most neodolal. Křížek u Bursíků připomíná ztracený život, který si voda vzala v Nadějkově.

Kříže na Stračím vrchu

Na místě tohoto kamenného kříže jsou podle vyprá­vění pocho­váni Švé­dové, kteří zaútočili na naděj­kov­skou tvrz při svém ta­žení po bitvě u Jankova (1645) a byli odraženi. Původní kříž byl roku 1996 odcizen ne­zná­mým pa­dou­chem, repliku nechal zho­tovit a věnoval obci pan archi­tekt Jiří Jiroutek, bytem v Pra­ze a na hájovně u Větrova.

"Lourdy" u Modlíkova

U silnice do Milevska je skalní kaplička „Lourdy“, kterou nechal zřídit pan Štěpán Dvořák z Modlíkova, čp. 3. Váže se k ní pověst o jeho zázračném uzdravení. Původní dřevěná soška od italského mistra a její další dvě kopie byly ukradeny. Nynější je pouze sádrová, zobrazuje Pannu Marii z Mariazell, a v roce 1998 ji, krátce před svou smrtí, opravil pan Karel Veselý z Prahy, ro­dák z Nadějkova.

Křížek ve Vratišově

Kamenný kříž byl vystaven roku nákladem Františky a Marie Hinštových z čp. 1.

Kříže v Číčovicích

První kamenný kříž stojí "u Šáchů", druhý - s plechovým Kristem a nápisem "Nákladem Anna Tomáš 1854" - za potokem.

Kříž nad Šichovou Vescí

na křižovatce "Na Rozhrání", z roku 1899.

Obrázek a kříž u Kaliště

Podle místní lidové tradice byl na tomto místě snad nešťastnou náhodou přejet selským vozem jistý hospodář z Kaliště. Prý byl na místě mrtvý a lidé pak proti rybníku u silnice dali mezi tři stromy sloupek a na něj pověsili svatý obrázek. O hospodářově zvláštní smrti se pak po vsích vyprávělo všelicos. Také to, že onen hospodář na tom místě pásával dobytek, protože po nějaké, blíže neurčené životní ráně zůstal – jak se tehdy říkalo – bez rozumu.

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 budou lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovat proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›