Lokalita Magdaléna

Lokalitu „Magdaléna“ pojmenovala Správa úložišť radioaktivního odpadu podle poutní kaple sv. Máří Magdalény nad Jistebnicí.

Lokalita zasahuje na území města Jistebnice a obcí Božetice a Nadějkov. Povrchový areál úložiště (asi 23 ha) je navrhován mezi osadou Božejovice a nádražím Božejovice, jeho záložní varianta mezi jistebnickými osadami Makov a Padařov.
Vhodné podmínky pro podzemní areál (asi 400 ha) má území pod osadami Svoříž, Zvěstonín, Pohoří a kaplí sv. Maří Magdaleny.

Podrobnosti k návrhu na umístění úložiště>>>

Poutní kaple, zasvěcená sv. Máří Magdaléně, stojí na návrší nad městem Jistebnice a podél úvozové cesty k ní vede křížová cesta. Dnešní novorománská zděná kaple pochází z roku roce 1861, ale již v roce 1347 zde Petr z Rožmberka nechal vystavět kapli dřevěnou. V 17. století stávala v sousedství kaple poustevna.

Navždy uložit vysoce nebezpečný radioaktivní odpad právě pod místem se stovky let trvající posvátnou tradicí je nápad, nad kterým zůstává rozum stát.

Lokalita Magdaléna se z části nachází v přírodním parku Jistebnická vrchovina.

Hranice Přírodního parku Jistebnická vrchovina

Tento přírodní park byl zřízen na ochranu členité kopcovité krajiny, kde se střídají pole, louky a lesíky a kde se vyskytuje množství malých vodních ploch a toků. V krajině vzniklé dlouhodobým tradičním hospodařením zůstává hlavní aktivitou extenzivní zemědělství. Kulturní krajina s vyváženou mozaikou krajinných segmentů s poměrně malou dotčeností masovou rekreací a průmyslem, vysoká biodiverzita s velkým turistickým potenciálem. Posláním přírodního parku Jistebnická vrchovina je zachovat krajinný ráz s významnými přírodními a estetickými hodnotami, nenarušit historické hodnoty osídlení a krajinnou architekturu.

Typickým prvkem zdejší krajiny jsou pečlivě udržované drobné sakrální stavby – kříže, zvoničky a boží muka – které najdeme téměř ve všech osadách, na rozcestích, u cest nebo v místech, kde připomínají dávné, obvykle tragické, události.

Křížek u Padařova

Krajinou Nadějkovska prochází naučná stezka, o kterou se spolek Zachovalý kraj stará.


<<<zpět na úvod