Jistebnicko

Křížová cesta ke sv. Maří Magdaléně

Na vršku nad městečkem nechal Petr z Rožmberka vystavět roku 1347 dřevěnou kapli sv. Máří Magdalény. Roku 1860 Jan Nepomuk Nádherný nechal přestavět už značně zchátralou kapli sv. Máří Magdaleny a na hlavní oltář umístil obraz Marie kajícnice připisovaný Petru Brandlovi (dnes je umístěn v zadní části kostela sv. Michaela). Obraz do ní věnoval Václav Pešina z Čechorodu, pražský kanovník, přítel Nádherných, který inicioval novodobou přestavbu svatovítské katedrály.

Poutní kaplička v Karhanech

Kamenná studánka s lesní kaplí, zvaná Dobrá voda v Karhanech. Kaple je zasvěcena P. Marii a bývají zde mše, které střídavě slouží kněz z Jistebnice a ze Sedlce-Prčice.

Židovský hřbitov u Pohoří

Židovský hřbitov se nachází asi 1,5 km jihozápadně od obce. Z Pohoří se vydat po polní cestě a po cca 200 m vlevo do svahu, kde je již vidět ohradní zeď. Založen byl nejpozději v první polovině 17. století. Dnes se na udržovaném hřbitově (2158 m2) nachází okolo dvou stovek náhrobků, většinou v dobrém stavu. Jde většinou o náhrobky barokní a klasicistního stylu. Ohradní zeď i márnice jsou opravené, kromě toho se v márnici nachází kamenný obřadní stůl.

Kříž nad Ratiboří

(foto Stanislav Horný)
1

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 budou lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovat proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›