Geologický průzkum

Geologický průzum

Vhodnost lokalit má být prověřena geologickým průzkumemPrůzkumné území zasahuje na katastrální území těchto obcí a osad: Božejovice, Božetice, Brtec, Drahnětice, Jistebnice, Makov u Jistebnice, Modlíkov, Mozolov, Padařov, Petříkovice, Pohoří u Jistebnice, Radihošť, Svoříž, Vratišov a Zvěstonín.

Kompletní projekt průzkumných prací v naší lokalitě Magdalena najdete na stránce Dokumenty nebo na stránkách Nechceme úložiště.

 

Vyhledávací fáze geologického průzkumu zahrnuje podrobné geofyzikální a geochemické mapování. Bude vyhotovena podrobná geologická mapa lokality s cílem navrhnout místo pro hluboký vrt (do hloubky 800–1 000 m) a především vymezit prostor v hloubce 500–600 m relativně homogenního horninového prostředí o ploše cca 3–5 km2 pro budoucí vlastní ukládání. Paralelně bude zpracováno technické řešení povrchového areálu, podzemního areálu a jejich propojení (včetně systému dopravy budoucích odpadů do podzemí a jejich uložení). Vhodnost lokality bude potvrzena realizovatelným technickým řešením a předběžným bezpečnostním hodnocením. Výsledkem vyhledávací fáze tak bude návrh na budoucí hlavní lokalitu pro HÚ a lokalitu záložní.
2015–2025: Ve fázi průzkumu bude charakter a vhodnost vybrané hlavní lokality potvrzena na základě podrobných vrtných prací, výzkumů hornin a dalších probíhajících výzkumných prací. Záložní lokalita bude zkoumána pouze v případě, že hlavní lokalita z nějakých důvodů nebude splňovat původní předpoklady.
2025–2050: Práce na finální lokalitě přejdou do fáze podrobného průzkumu důlními díly a k výstavbě podzemní laboratoře. Vlastnosti a vhodnost horninového prostředí budou zkoumány přímo na lokalitě v horninovém komplexu. Cílem bude především získat dostatečně věrohodný soubor dat k prokázání bezpečnosti lokality, aby mohlo být zažádáno o povolení k výstavbě hlubinného úložiště.

Den proti úložišti

V sobotu 21. dubna 2018 budou lidé v lokalitách už počtvrté společně protestovat proti způsobu, jakým stát vybírá místo pro úložiště radioaktivních odpadů. Více ›

Příští čajovna

Veronika a Matěj Neznalovi: Království Mustang. Sobota 5. května od 17 hodin v kině v Nadějkově. Více ›

Platforma proti úložišti

Obce a spolky, nespokojené s dosavadním postupem státu při hledání místa pro úložiště jaderného odpadu, založily Platformu proti hlubinnému úložišti. Členové Platformy se 4. října sešli v Božejovicích u Jistebnice. Více ›