Lavička hraběnky Karolíny

Od soboty 1. října má další nová lavička na Nadějkovsku svoji patronku: pod dubem u cesty ze Drah, s výhledem na Nadějkov, si můžete odpočinout na lavičce hraběnky Karolíny Wratislawové Kokořovcové. Anebo vyzkoušet houpačku.

Během připevňování cedulky 1. října jsme trochu zmokli, ale i tak to bylo hezké setkání. Velké díky Jirkovi Bendovi a Oli Duškové za lavičku a houpačku, Danovi Plaveckému za cedulku a Janovi Štěpánkovi za vyprávění o rodu Kokořovců v Čajovně Na stezce!

Lavička Bohuslava Hedvika

V sobotu 7. května jsme na novou lavičku nad Číčovickým údolím připevnili cedulku se jménem Bohuslava Hedvika a přečetli si, jak zaznamenal pověst „O svěží myšlence.“
Za trám na lavičku děkujeme farnosti Jistebnice, za instalaci lavičky Jirkovi Bendovi a za cedulku písmomalíři Danovi Plaveckému.

Na vycházku navázala Čajovna – promítání filmů o panu Hedvikovi natočila Česká televize a krátkých filmů z doby, kdy působil v nadějkovské škole. Diváci mohli shlédnout i některá díla Bohuslava Hedvika. Děkujeme rodině Hedvikově a Jiřímu Bendovi z Petříkovic za zapůjčení obrazů a loutek, Zdeňkovi Rynešovi za digitalizaci filmů a Honzovi Černému za jejich sestříhání a ozvučení.

Vycházka a čajovna: Vzpomínka na Bohuslava Hedvika

Čajovnu v sobotu 7. května bychom chtěli věnovat panu učiteli Bohuslavu Hedvikovi (21. 12. 1920 – 21. 4. 2005) – malíři, loutkáři, ochránci přírody a duchovnímu otci Naučné stezky Nadějkovsko.

V prosinci roku 2020 jsme si připomněli 100. výročí jeho narození, ale protipandemická omezení nepřála setkáním. Letos už je situace lepší a můžeme oslavit i další výročí: právě před 20 lety, v květnu roku 2002, jsme osadili informační tabule a dokončili tak realizaci naučné stezky, kterou pan Bohuslav Hedvik vymyslel a naplánoval.

První částí programu bude vycházka na naučnou stezku, k vyhlídce na Číčovické údolí. Je zde jedna z několika laviček, které jsme instalovali v minulých letech a využili na ně dar farnosti Jistebnice – trámy ze starého krovu kostela. Lavičku bychom chtěli symbolicky věnovat právě Bohuslavu Hedvikovi a umístit na ni cedulku s jeho jménem.
Budeme vycházet ve 14.15 z náměstí v Nadějkově; kdo nechce vážit tak dlouhou cestu, může přijet nebo přijít do Šichovy Vesce v 15 hodin. Lavička je umístěna mezi zastávkami „Šichova Vesec“ a „Rybnik Sloup“ naučné stezky, na louce s vyhlídkou do Číčovického údolí.

Poté se vrátíme do Nadějkova a od 17 hodin si na sále hospody promítneme několik krátkých filmů – portrét Bohuslava Hedvika „O vstavačích, bagrech a svěží myšlence“, který natočil režisér Václav Borovička pro Českou televizi, amatérské filmy z doby, kdy pan učitel Hedvik působil v nadějkovské škole (1959 – 1982) a animované filmy, které vytvořil se svými žáky.

Odkazy:
O Bohuslavu Hedvikovi
Událost na Facebooku

Práce na stezkách a cestách nekončí

Vloni na jaře a na podzim se sešli zástupci obce Nadějkov a spolku Zachovalý kraj a domlouvili se, jak bude probíhat péče o nadějkovskou naučnou stezku a obnovené cesty. Co se během loňského a začátku letošního roku povedlo?
– Jirka Benda dlouhodobě a pravidelně seče porost na stezkách i cestách, v posledním roce službu platí obec Nadějkov
– obnovili jsme značení v Kladinách a Hájetině (v Hájetině dvakrát, protože stromy se značkami byly na podzim pokáceny, obec je po upozornění nahradila kůly)
– přibyly nové lavičky v Řeháčkovině, na Homolích, na Drahách, nad Čičkovickým údolím a vedle kapličky u Hronovy Vesce; materiál (staré trámy z krovu kostela sv. Michaela) věnovala farnost Jistebnice, osadili jsme je brigádnicky
– u cesty z Rozhrání na Vysoká draha (u Modlíkova), kterou obnovuje rodina Bendova, jsme pomáhali s vysázením jabloní a hrušní; stromky obstaral Okrašlovací spolek, na obnovu cesty a nákup stromků přispěla obec
– další ovocné stromky Jirka Benda a Olga Dušková vysadili na mezích na Drahách nad Nadějkovem, poblíž cesty je nové ohniště s kamennými lavičkami
– lidé z obou spolků na společné brigádě vyčistili okolí studánky u Šichovy Vesce a zprůchodnili starou úvozovou cestu nad ní, směrem k silnici na Mozolov
Obec si vzala na starost odpočinkové místo Na Rozhrání (nové posezení a obnova ohniště) a výsadby na Čambule.

V letošním roce bychom společně s Okrašlovacím spolkem rádi – alespoň symbolicky – stezku a obnovené cesty propojili společnými výtvarnými prvky. Na cesty, které nejsou v terénu značené, chceme upozornit ručně malovanými směrovkami. Na naučné a rodinné stezce bychom chtěli na nové lavičky přidat cedulky se jmény významných nadějkovských občanů: duchovního otce stezky pana Bohuslava Hedvika, zakladatele „stromkových slavností“ pana řídícího Jana Hůrky, lékaře a zakladatele Sokola
MUDR. Jana Blabola, mecenáše Josefa Duška, folkloristy Štěpána Dvořáka a dalších. Oslovili jsme písmomalíře Dana Plaveckého, který se do Nadějkova přistěhoval před několika lety a požádali ho o návrh směrovek a cedulek.
Těšíme se na to, že Nadějkovsko získá nový krásný a specifický výtvarný prvek, který potěší jak místní, tak poutníky po zdejších cestách, a připomene zajímavou historii našeho kraje.

Nadějkovské stezky a cesty

Protiepidemická omezení, která platila od loňského podzimu, přinesla vedle řady nepříjemných důsledků i jednu pozitivní věc: měli jsme víc času na poznávání nejbližšího okolí a péči o něj. Připomeňme si, jaké stezky a cesty na Nadějkovsku lákají k vycházkám.

Naučná stezka Nadějkovsko má dlouhou historii. Na jejím začátku stál pan učitel Bohuslav Hedvik, který se v osmdesátých letech minulého století rozhodl zdejší krajinu ochránit před necitlivými rekultivacemi. Plánem na naučnou stezku se mu to z větší části podařilo. O dvacet let později, v r. 2002, byla stezka díky několika nadšencům vyznačena zelenobílými turistickými značkami a přibylo na ní 15 informačních tabulí. Vybudování stezky financoval spolek Fikar za pomoci obce a grantu Nadace Via. Rodinná stezka se sedmi zastávkami v Řeháčkovině doplnila naučnou stezku v roce 2006. Jejím základem byl návrh studentek fakulty cestovního ruchu JčU, realizovala ji obec z grantů Jč kraje a Programu obnovy venkova.
Dnes o obě stezky pečuje spolek Zachovalý kraj za občasné finanční podpory obce Nadějkov. V posledních třech letech byly na stezkách vyměněny poškozené texty a tabule, letos byla dokončena oprava tabulí v Řeháčkovině, na „velké“ naučné stezce spolek obnovil chybějící nebo zničené turistické značení, všechny tabule dostaly nový nátěr a cesta byla prosekána. Postupně přibývají také lavičky ze starých trámů, které věnovala farnost Jistebnice. Chtěla bych poděkovat nejen P. Pavlu Němcovi, ale i Jánu Krajčovi, Tomáši Průšovi a Jiřímu Bendovi, díky nimž si dnes můžeme odpočinout na lavičkách v Řeháčkovině, u kříže na Homolích, nad Číčovickým údolím a u kapličky na silnici k Hronově Vesci.

Lavičky v Řeháčkovině

Cesta na Draha vznikla v letech 2009-10 ve spolupráci Okrašlovacího spolku, spolku Zachovalý kraj a obce. Vedle čtyř informačních tabulí u ní najdete dvě tůně, místo s ohništěm a novou lavičku u kříže na Homolích. V roce 2014 na ni péčí Okrašlovacího spolku navázala cesta k Malejáku, lemovaná třešňovým stromořadím. V témže roce Okrašlovací spolek zprůchodnil zarostlou starou Kališťskou, cestu přes pastviny mezi Kalištěm a silnicí k Pohořelici. Jde o historickou cestu, která spojovala Kaliště a Starcovu Lhotu dávno před tím, než byly mezi nimi vybudovány dnešní silnice. Na obnovu obou cest získal Okrašlovací spolek grant Nadace Via, jejich údržbu letos zajistili Olga Dušková, Tomáš Průša a Jiří Benda.

Stará kališťská cesta

Obec v roce 2014 za vydatné pomoci Brťáků a dalšího grantu Nadace Via zprůchodnila cestu na Čambulu. Některé ovocné stromy, které byly vysazeny podle ní, vinou následujících suchých let bohužel nepřežily, chybí dokončit poslední úsek cesty a „u ledu“ zatím skončily plány na rozhlednu a sad na vrcholku Čambuly. Obec Nadějkov má ale zprůchodňování krajiny, obnovu historických cest i rozhlednu na Čambule ve svém strategickém plánu, schváleném v roce 2015, takže není vyloučené, že na to všecko ještě dojde.

Letos na jaře se obec dva měsíce věnovala podrobnému mapování stezek a cest, které vedou většinou po obecních pozemcích, a poté se rozhodla financovat jejich nutnou údržbu. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Olga Černá, psáno pro obecní zpravodaj Hlas Nadějkova