Bude v Čajovně

Besedy se konají v kině v Nadějkově od října do května, obvykle první sobotu v měsíci, od 17 hodin. Přes prázdniny (od června do září) má čajovna přestávku.

Nejbližší besedy:

1. dubna Tereza Dvořáková: Jak si sestavit dějiny domu
Drželi vaši předkové domek, chalupu, selskou usedlost, mlýn či dům ve městě? Chtěli byste o dané nemovitosti zjistit co nejvíce informací? Přijďte se dozvědět, jaké prameny využívat a kde je hledat. Součástí přednášky budou i praktické rady a ukázky, jak zpracovat dějiny domu nebo i celé vesnice.
Před čajovnou vycházka k lavičce kronikáře Karla Jindráka.

6. května Jitka Kosíková: Břehy nejsou na dohled
Setkání s autorkou knihy Břehy nejsou na dohled, dětskou zdravotní sestrou Jitkou Kosíkovou. Vzpomínky na misi Lékařů bez hranic ve zhrouceném Středomoří uprostřed humanitární krize a postřehy z práce v pediatrickém týmu mobilního hospice Cesta domů.
Před čajovnou vycházka k lavičce nadějkovského lékaře MUDr. Jana Blabola.

10. června Martina Břeňová: Nový Zéland – Kiwi inspirace
O Novém Zélandu, cestování, inspiraci v paliativní péči a sociálním podnikání, o Mordoru, nejmodřejších jezerech i nekonečných pastvinách.

Martina Břeňová: Na Novém Zélandu žijí už čtyři generace našeho rodu. Vláďa, bratr mého dědy, založil naši kiwi rodinu v padesátých letech a jeho cesta od Berounky do malého města poblíž Aucklandu byla bolestná, dlouhá, ale i inspirativní a radostná. Severní část Severního ostrova a jeho rodné Křivoklátsko spojují podobně smíšené lesy, a dokonce ulice Amalin Drive, pojmenovaná podle místní části nad hradem Křivoklát. Vláďa ji ze stesku po své domovině založil a dostal navždy do místních novozélandských map. Nový Zéland je zemí, kde jsou hory, prales i oceán a kde je v lidech silně zakořeněna filantropie a komunitní pospolitost. A také zemí, kde je paliativní péče jednou z nejlepších na světě. Protože moje rodina pomohla postavit místní hospic a podporuje jeho fungování, mohla jsem poznat jeho práci zblízka a zapojit se i jako dobrovolník. A objevila jsem díky tomu lidi, kteří naplňují své poslání se stejnou poctivostí a vášní, jako například domácí hospic Jordán v Táboře.

 

 


<<<zpět na úvod   <<<zpět na čajovny