Čajovna: Svatojakubská pouť

První (a snad ne poslední) letošní čajovna: o pouti do Santiaga de Compostela budou vyprávět Tomáš Průša a Ján Krajč.
Začínáme v sobotu 6. listopadu v 17 hodin v nadějkovském kině.

Akce se koná za dodržení aktuálních protiepidemických předpisů. Vezměte si, prosím, s sebou respirátory a je-li vám více než 12, pak i doklad o ukončeném očkování/negativním testu/prodělání covidu.

Další program Čajovny Na stezce

Budou čajovny?

Besedy v Čajovně Na stezce se během sezóny 2020/21 kvůli protikoronavirovým opatřením nemohly konat.
Přesunuli jsme je na letošní podzim, pokud situace dovolí a obec Nadějkov nám zapůjčí kino, sejdeme se opět o prvních sobotách v měsíci, vždy od 17 hodin:

  • 2. října nadějkovští poutníci: Drobné sakrální památky na Nadějkovsku – z technických důvodů ZRUŠENO (v budově se netopí), najdeme náhradní termín
  • 6. listopadu Ján Krajč a Tomáš Průša: Pouť do Santiaga de Compostella
  • 4. prosince: zatím v jednání
  • 8. ledna Ivan Derer: Na kole z Lisabonu do Prahy

Nadějkovské stezky a cesty

Protiepidemická omezení, která platila od loňského podzimu, přinesla vedle řady nepříjemných důsledků i jednu pozitivní věc: měli jsme víc času na poznávání nejbližšího okolí a péči o něj. Připomeňme si, jaké stezky a cesty na Nadějkovsku lákají k vycházkám.

Naučná stezka Nadějkovsko má dlouhou historii. Na jejím začátku stál pan učitel Bohuslav Hedvik, který se v osmdesátých letech minulého století rozhodl zdejší krajinu ochránit před necitlivými rekultivacemi. Plánem na naučnou stezku se mu to z větší části podařilo. O dvacet let později, v r. 2002, byla stezka díky několika nadšencům vyznačena zelenobílými turistickými značkami a přibylo na ní 15 informačních tabulí. Vybudování stezky financoval spolek Fikar za pomoci obce a grantu Nadace Via. Rodinná stezka se sedmi zastávkami v Řeháčkovině doplnila naučnou stezku v roce 2006. Jejím základem byl návrh studentek fakulty cestovního ruchu JčU, realizovala ji obec z grantů Jč kraje a Programu obnovy venkova.
Dnes o obě stezky pečuje spolek Zachovalý kraj za občasné finanční podpory obce Nadějkov. V posledních třech letech byly na stezkách vyměněny poškozené texty a tabule, letos byla dokončena oprava tabulí v Řeháčkovině, na „velké“ naučné stezce spolek obnovil chybějící nebo zničené turistické značení, všechny tabule dostaly nový nátěr a cesta byla prosekána. Postupně přibývají také lavičky ze starých trámů, které věnovala farnost Jistebnice. Chtěla bych poděkovat nejen P. Pavlu Němcovi, ale i Jánu Krajčovi, Tomáši Průšovi a Jiřímu Bendovi, díky nimž si dnes můžeme odpočinout na lavičkách v Řeháčkovině, u kříže na Homolích, nad Číčovickým údolím a u kapličky na silnici k Hronově Vesci.

Lavičky v Řeháčkovině

Cesta na Draha vznikla v letech 2009-10 ve spolupráci Okrašlovacího spolku, spolku Zachovalý kraj a obce. Vedle čtyř informačních tabulí u ní najdete dvě tůně, místo s ohništěm a novou lavičku u kříže na Homolích. V roce 2014 na ni péčí Okrašlovacího spolku navázala cesta k Malejáku, lemovaná třešňovým stromořadím. V témže roce Okrašlovací spolek zprůchodnil zarostlou starou Kališťskou, cestu přes pastviny mezi Kalištěm a silnicí k Pohořelici. Jde o historickou cestu, která spojovala Kaliště a Starcovu Lhotu dávno před tím, než byly mezi nimi vybudovány dnešní silnice. Na obnovu obou cest získal Okrašlovací spolek grant Nadace Via, jejich údržbu letos zajistili Olga Dušková, Tomáš Průša a Jiří Benda.

Stará kališťská cesta

Obec v roce 2014 za vydatné pomoci Brťáků a dalšího grantu Nadace Via zprůchodnila cestu na Čambulu. Některé ovocné stromy, které byly vysazeny podle ní, vinou následujících suchých let bohužel nepřežily, chybí dokončit poslední úsek cesty a „u ledu“ zatím skončily plány na rozhlednu a sad na vrcholku Čambuly. Obec Nadějkov má ale zprůchodňování krajiny, obnovu historických cest i rozhlednu na Čambule ve svém strategickém plánu, schváleném v roce 2015, takže není vyloučené, že na to všecko ještě dojde.

Letos na jaře se obec dva měsíce věnovala podrobnému mapování stezek a cest, které vedou většinou po obecních pozemcích, a poté se rozhodla financovat jejich nutnou údržbu. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Olga Černá, psáno pro obecní zpravodaj Hlas Nadějkova

Vláda potvrdila výběr lokalit

Vláda se v pondělí 21. prosince 2020 potvrdila, že na seznamu vhodných lokalit pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů zůstávají čtyři (z původních devíti): Březový potok na Plzeňsku, Hrádek a Horka na Vysočině a Janoch u Temelína. Naše Magdalena tedy mezi vybranými není, zůstává jako lokalita „záložní“.

Pro Nadějkovsko a Jistebnicko je to dobrá zpráva, ale stále platí, že způsob, jakým byly lokality vybírány a stavba úložiště plánovaná, moc dobrý nebyl a není. Více v tiskové zprávě Platformy proti úložišti: https://www.platformaprotiulozisti.cz/…/havlickovo…

Magdalena nespí – fotoreport

V noci z 5. na 6. září jsme u kostela sv. Maří Magdalény nad Jistebnicí zapálili oheň a drželi hlídky. Proč? Bylo to symbolické zakončení téměř dvacetiletého období, kdy bylo Jistebnicko a Nadějkovsko na seznamu míst, kde by mohlo být vybudováno úložiště radioaktivního odpadu. Od letošního června se naše „lokalita Magdalena“ stala „záložním místem“. Znamená to, že by zde neměly probíhat žádné další průzkumy a nejsme v bezprostředním ohrožení. Řada problémů, která hledání místa pro úložiště od počátku provází, ale přetrvává – stát nezvažuje jiné varianty nakládání s radioaktivním odpadem, metodika výběru místa pro úložiště neprošla odbornou oponenturou, obce nejsou vůči státu v rovnoprávném postavení, schválení zákona o úložišti se stále odkládá… Chtěli jsme na to vše upozornit a podpořit lokality, které si – na rozdíl od Magdalény – vytáhly „černého Petra“. Jsou to Březový potok na Plzeňsku, Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u Temelína.

Za všechny lokality hořely v kapli svíčky, dlouhý pás, vytvořený z novinových článků a fotografií z protiúložištních akcí v naší lokalitě, obepínal její zdi zvenku.

Akci pořádaly spolky Zachovalý kraj a Naplaveno za podpory Města Jistebnice a laskavého pochopení Římskokatolické farnosti Jistebnice. Děkujeme všem, kdo se během večera a noci zastavili a pobyli nebo na nás mysleli!
Chtěli bychom se za rok sejít znovu.

Fotky: Karolina Plachá, Anežka Černá

Magdaléna nespí

Z fáze boje jsme se přesunuli do fáze bdění.

Magdaléna dnes už není mezi čtyřmi lokalitami, doporučenými k dalšímu průzkumu,
ale nebezpečí se může kdykoli vrátit. Stále také chybí jak zákon, který by dal obcím možnost rozhodovat o umístění úložiště, tak nezávislé posouzení metodiky výběru lokalit.

V noci ze 5. září na 6. září budeme proto symbolicky bdít nad Magdalénou.

U kostelíka sv. Maří Magdalény nad Jistebnicí zapálíme oheň a budeme držet hlídky. Připojte se k nám nebo nás jen přijďte navštívit s buřtem a kytarou. Můžete přinést vlastní svíčku, obrázek, cokoliv k symbolické ochraně krásné krajiny a významného místa, kde málem bylo úložiště jaderného odpadu.
Zároveň chceme podpořit lokality, které jsou stále v ohrožení.

Akci pořádají spolky Zachovalý kraj a Naplaveno za podpory Města Jistebnice.

Za plakát děkujeme Evě Volfové z Chotovin!

Magdaléna není doporučená k dalším průzkumům

Ve čtvrtek 4. června se naposledy sešel Panel expertů, který posuzoval výzkumné zprávy z lokalit. Na jejich základě doporučil k dalším průzkumům čtyři relativně vhodnější lokality – Janoch u jaderné elektrárny Temelín, Hrádek a Horku na Vysočině a Březový potok na Klatovsku.
Magdaléna společně s další jihočeskou lokalitou Čihadlo, Čertovkou (u Lubence) a lokalitou Na skalním (u JE Dukovany) zůstává lokalitou záložní. Lokalita Kraví Hora (na rozhraní Vysočiny a jižní Moravy) byla zcela vyřazena, nemá pro úložiště vhodné podmínky.

Doporučení Panelu expertů potvrdila Rada SÚRAO, poté ho projedná ministerstvo průmyslu a nakonec vláda, která by o definitivním výběru lokalit měla rozhodnout během léta. Do roku 2025 by pak měla být vybrána jedna lokalita hlavní a jedna záložní, se stavbou úložiště by se mělo začít v roce 2050 a s ukládáním vysoceradioaktivních odpadů v roce 2065.

Pro nás je to dobrá zpráva: po téměř dvaceti letech sporů se Správou úložišť radioaktivních odpadů a ministerstvem průmyslu pravděpodobně máme možnost si oddechnout. Bohužel stále nebyly vyřešeny problémy, na které obce a spolky už mnoho let upozorňují:

  • lidé, kteří v lokalitách žijí, nemají žádnou možnost ovlivnit, zda (případně za jakých podmínek) u nich úložiště bude nebo nebude vybudováno
  • stále nebyl schválen zákon o úložišti; připomínky, které k němu zaslaly obce a svazky obcí, byly zamítnuty
  • metodika výběru lokalit neprošla odbornou oponenturou, která je v podobných případech obvyklá; nebylo ani dost času posoudit, zda je správná
  • nikdo se nezabývá tím, jestli je hlubinné úložiště skutečně jedinou a nejvhodnější možností, jak s vysoceradioaktivním odpadem naložit

Podrobnější informace:
Zpravodajství ČT 24
Zpravodajství ČT, pokračování zde, zde, zde a zde
ČT – Události v regionech
Český rozhlas
Seznam – zprávy
Aktuálně.cz
Táborský deník
Týdeník Táborsko
Stanovisko Platformy proti úložišti, v příloze stanovisko geologa Matěje Machka, který v Panelu expertů zastupoval obce.

Čajovna: Afrika pro začátečníky

Po koronavirové přestávce obnovujeme provoz čajovny! S vyprávěním „Afrika pro začátečníky aneb na motorkách JAR, Botswanou a Namibií“ se do Nadějkova chystá náš oblíbený host Pavel Doucha.

Čaj asi zatím nabízet nebudeme, snad to půjde příště… jinak platí stejná pravidla, jako všude jinde. Pokud by vás přišlo více než 92, nějak to vymyslíme.

Událost na Facebooku

Akce zrušeny

Vzhledem k epidemii koronaviru a krizovému stavu rušíme nejbližší plánované akce – besedu v Čajovně Na stezce 4. dubna a veřejné shromáždění na Den proti úložišti 18. dubna.

Budeme hledat náhradní termíny.