Zachovalý kraj, z.s.

Spolek Zachovalý kraj byl založen v lednu r. 2001 jako občanské sdruženína základě petice občanů Nadějkova proti plánované výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu poblíž nedalekých Chyšek a Vlksic. Členy sdružení se postupně stali i obyvatelé dalších okolních obcí.

Cílem spolku je zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot zdejší krajiny, ochrana přírody a kulturních památek.

Účastníme se jednání a seminářů, které se zabývají  problematikou úložiště RAO, připravili žádost o vyřazení zdejších lokalit z průzkumu pro hlubinné úložiště a pomáhali při přípravě místních referend o úložišti. Spolek vydává informační letáky, pořádá protestní akce a debaty o úložišti.

V letech 2004-6 jsme iniciovali biologický průzkum tzv. "lokality Božejovice-Vlksice". V Nadějkově jsme se ve spolupráci se spolkem Fikar postarali o vyznačení naučné stezky a připravili průvodce po její trase. Pořádali slavnostní sázení stromků se školními dětmi, založili školku pro výsadbu dřevin a vysadili u silnic a cest v okolí obce všechny stromky, které v ní rostly.

Od ledna 2002 pravidelně pořádáme Čajovnu Na stezce – posezení u čaje spojené s cestopisnou (či jinou) přednáškou zajímavého hosta a promítáním.

Statutárním orgánem spolku Zachovalý kraj je pětičlenná rada. Rada je volená na valné hromadě spolku tak, aby v ní byli zástupci z dotčených obcí, a každý její člen může vystupovat jménem sdružení samostatně. Současné složení rady:

  • Ing. Jiří Popelka, Jistebnice-Božejovice, předseda sdružení
  • Ing. Zdeněk Černý, Nadějkov-Větrov
  • František Jelínek, Jistebnice-Svoříž
  • Zdeněk Novák, Jistebnice-Padařov
  • Václav Švec, Jistebnice-Makov

Den proti úložišti

K celostátnímu Dni proti úložišti 23. dubna 2016 se u nás připojila asi stovka protestujících. Pěšky, na kole i vlakem se vydali "Cestami krajem, kde NEbude úložiště". Společný cíl byl v Padařově, kde bylo možné shlédnout film Cesta na nejbezpečnější místo Země. Více ›

Nechceme úložiště

Na novém webu "Nechceme úložiště" najdete přehledně a podrobně všechny aktuální zprávy o situaci kolem úložiště, průzkumech a dění v jednotlivých lokalitách. Více ›

Valná hromada

Valná hromada schválila výroční zprávu, radu spolku a domluvila se na tom, jak se naše lokalita připojí k celostátnímu Dni proti úložišti. Více ›